Trawnik

Typy i rodzaje trawników

Trawnik ekstensywny – tzw. „eko” i „park” – to trawnik niskonakładowy. Tego rodzaju trawniki znajdują zastosowanie na terenach krajobrazowych, wielkoobszarowych, gdzie nakłady muszą być minimalizowane, a zieleń spełnia głównie znaczenie ekologiczne, a nie reprezentacyjne. Nawożenie takich trawników jest sporadyczne, a niejednokrotnie nie występuje w ogóle. Koszenie takich trawników również jest ograniczone do minimum. Trawniki takie dominują w aglomeracjach miejskich.

Trawnik umiarkowanie intensywny – tzw. „relaks” – to trawnik typu średnio nakładowego. Trawniki takie mają zastosowanie w miejscach przeznaczonych do odpoczynku oraz jako reprezentacyjna oprawa budynków. Stanowią one tło dla architektury ogrodowej, a czasem także towarzyszą ciągom ulicznym. Takim trawnikom stawiane są dość wysokie wymagania estetyczne. Powinny mieć żywe wybarwienie źdźbeł w ciągu całego sezonu, zwartą darń oraz gładką powierzchnię. Poza tym powinny być odporne na umiarkowane deptanie. Taki typ trawnika powinien być regularnie nawożony, systematycznie podlewany zwłaszcza w okresie suszy, oraz regularnie koszony, minimum raz w tygodniu.

Trawnik intensywny – tzw. „sport” – do tej grupy trawników należą trawniki wysoko nakładowe, które stanowią darń terenów sportowych. Trawniki te kosimy nisko i obficie nawozimy. Trawniki te są narażone na bardzo intensywnie użytkowanie i deptanie. System korzeniowy takich muraw jest mocno zredukowany a trawniki te wymagają obfitego podlewania.

trawy